รายการ จันทร์พันธ์ดาว วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ย้อนหลัง

แม้ว่าเขาเหล่านี้จะมีเรื่องราวที่ไม่สวยงามผ่านเข้ามาในชีวิต แต่เขาเหล่านี้ไม่เคย ท้อแท้ และเขาเหล่านี้มีความฝันที่พร้อมยืนหยัดต่อสู้ ฝ่าฟันเพื่อฝันนั้น หลากหลาย เรื่องราวที่สะท้อนชีวิตการสู้อย่างไม่ท้อถอย

จันทร์พันดาว24/12/2555,รายการ จันทร์พันดาว,จันทร์พันดาวตอนล่าสุด,จันทร์พันดาว 24 ธันวาคม 2555,รายการ จันทร์พันดาว 24ธ.ค.55

Comment

Comment:

Tweet